Paste za mliječne sladolede

ARA-KRISTAL EXTRA BEEF

Pakiranje: 3 kg
Doziranje: 70 - 100 g/l

Goveđa želatina u prahu, nezačinjena

3 kg
70 - 100 g/l