In Erde gestreute Samen

Održivost

Frau streut Malzkörner in eine Schale

Vizionarstvo. Prihvaćanje budućnosti.

Promatramo održivost iz perspektive ekologije, ekonomije i društvene odgovornosti. Osim toga, ciljevi UN-a za održivi razvoj predstavljaju vodič za naš Grupu. Na osnovi ovih polaznih točaka utvrdili smo najvažnija polja djelovanja za IREKS.

Zaštita okoliša


U području ekologije oslanjamo se na svoje dobro razvijeno upravljanje energijom i na nove ciljeve koje si uvijek visoko zadajemo u okviru različitih partnerstava. Primjenjujemo svoja tehnička znanja kako bismo održivo razvijali svoje proizvodnje.

Odgovornost od 1856.


Od svojeg osnutka svjesno investiramo u održivu budućnost naše Grupe. Osjećamo povezanost s regijama u kojima poslujemo i s ljudima koji tamo žive te je jačamo svojim raznovrsnim lokalnim angažmanom.

Najbolji temelj


Priroda je naš najvažniji dobavljač. Svoje sirovine biramo pažljivo s obzirom na porijeklo i kvalitetu. Kao tvrtka, koja proizvodi hranu, ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost i prioritiziramo sigurnost svojih proizvoda uz pomoć IREKS IQ-centara diljem svijeta.

Zajedno smo jači


Kao glavnom poslodavcu i poduzeću koji pruža stručne obuke u regiji, interna partnerstva su nam jednako važna koliko i eksterna. Naši zaposlenici i naše zaposlenice su jamstvo za budući opstanak naše obitelji tvrtki. Stoga investiramo u njihovo obrazovanje, usavršavanje i različite ponude u području zdravstvenog i društvenog sektora.

Održivo živjeti i ostaviti zalog za budućnost


Održivost ne živimo samo u svojoj svakodnevici i u svojim vlastitim projektima. Svoja znanja i iskustva razmjenjujemo sa svojim timom, svojim kupcima i partnerskim tvrtkama. Tako želimo izvršiti pozitivan utjecaj na industriju.