IREKS IQ

Die elektrische Leitfähigkeit einer Mehlprobe wird bestimmt, um auf den Wassergehalt des Mehls zu schließen

INOVACIJA & KVALITETA

IQ za nas predstavlja inovaciju i kvalitetu! To konkretno znači da više od 300 zaposlenika diljem svijeta istražuje sirovine i trendove vezane uz sirovine, razvija nove proizvode i brine o najvišoj kvaliteti svake proizvodne faze.

Pet stupova inovacije i kvalitete

Kod nas se kvaliteta živi od sjemena do gotovog pečenog proizvoda. Stoga pratimo cjelokupni proces nastanka i proizvodnje svojih proizvoda uz stroge analize, ispitivanja kvalitete i probna pečenja.

Vođeni željom za inovacijama stalno tražimo načine kako se poboljšati te razvijamo proizvode koji unaprjeđuju naše kupce. U tu svrhu smo razradili načelo koje se temelji na našoj politici kvalitete, koje se zasniva na pet stupova: IREKS IQ.

Istraživanje


Znanstvenice i znanstvenici iz raznih specijalističkih područja, kao što su prehrambeno inženjerstvo, prirodni proizvodi i kemija lijekova ili biologija svakog dana istražuju inovativna rješenja za proizvode. Zahvaljujući kontinuiranoj razmjeni informacija s našim stručnim timovima diljem svijeta rano prepoznajemo trendove. Godišnje, primjerice, ispitujemo oko 200 novih sirovina. Osim toga, suradnja s dobavljačima i istraživačkim institucijama obogaćuje našu istraživačku mrežu.

Razvoj


Kako bismo kontinuirano razvijali naš asortiman, vršimo probna pečenja bezbrojnih razvojnih varijanti i radimo na pravoj kombinaciji sirovina. Naše se najbolje ideje potom realiziraju u velikom broju novih proizvoda kao i revizijama postojećih. Ispituju se korištenjem opsežnih metoda analize specifičnima za proizvod i to sa stajališta pekarske i senzorne tehnologije.

 

Zakon o hrani


Osim analitičke pouzdanosti nudimo i pomoć u „džungli zakona i propisa". Redovito provjeravamo zakonske okvire i izdajemo deklaracije specifične za pojedinu državu kao i certifikate o proizvodima. Osim toga, stojimo na raspolaganju svojim kupcima za individualne upite u vezi s našim proizvodima.

Sigurnost kvalitete


U IREKSU, svaka sirovina, svaka faza prerade i svaka gotova šarža proizvoda podliježu najosjetljivijim kontrolama kvalitete. Pored više od 370.000 analiza o puštanju proizvoda u prodaju, oko 28.000 probnih pečenja godišnje osigurava optimalnu kvalitetu proizvoda. Jedinstven u našoj branši je naš laboratorij za analitiku ultratragova. On nam, primjerice, omogućuje kontrolu svih sirovina do najmanjih tragova teških metala i pesticida. Tako možemo otkriti do 1 gram u 1.000 tona sirovine.

Upravljanje kvalitetom


Glavni ciljevi našeg poslovanja su zadovoljstvo naših kupaca kao i njihovo povjerenje u sigurnost naših proizvoda. Zbog toga svoje procese neprestano preispitujemo. Tim, koji čini više od 30 internih revizora, zadužen je za kontinuiranu provjeru i poboljšanje procesa i dobavljača. U dva interdisciplinarna tima se, osim toga, kontinuirano radi na optimizaciji našeg HACCP-sustava i našeg sustava upravljanja alergenima, koji, između ostalog, smanjuje rizik od unakrsnih kontaminacija.

IREKS IQ Centri u svijetu

U našim globalno umreženim IQ-centrima stručni timovi svakodnevno u praksu implementiraju pet stupova našeg IREKSOVOG IQ-koncepta. Istraživanje i razvoj ne provode se samo u našem sjedištu u Kulmbachu, već i u mnogim IREKSOVIM centrima diljem svijeta.

 

Na karti možete pronaći lokacije naših IQ-centara.