Iz prirode najbolje
Usluga -
izraz pravog partnerstva
Ireks

IREKS eCampus [LIVE]:
Možete se veseliti narednim webinarima!

Sa IREKS eCampus [LIVE], proširujemo naš asortiman digitalnih servisa i nudimo Vam potpuno nov pristup prenošenju našeg znanja.

Od sada ćemo redovno pripremati zanimljive teme u obliku online seminara (webinara). Na taj način možete razmijeniti ideje s našim stručnjacima, dobiti nove poticaje i zanimljive informacije o raznim specijaliziranim temama ili jednostavno biti nadahnuti. Sadržaj se prenosi uživo putem interneta, tako da imate priliku sudjelovati  neovisno o lokaciji - bez potrebe za dugim putovanjima. Na ovaj način želimo vam u budućnosti pružiti još bolju podršku.

Informirajte se o trenutnim webinarima u 2021.: