Iz prirode najbolje
Usluga -
izraz pravog partnerstva
Ireks

IREKS eCampus [LIVE]:
Možete se veseliti narednim webinarima!

Sa IREKS eCampus [LIVE], proširujemo naš asortiman digitalnih servisa i nudimo Vam potpuno nov pristup prenošenju našeg znanja.

Od sada ćemo redovno pripremati zanimljive teme u obliku online seminara (webinara). Na taj način možete razmijeniti ideje s našim stručnjacima, dobiti nove poticaje i zanimljive informacije o raznim specijaliziranim temama ili jednostavno biti nadahnuti. Sadržaj se prenosi uživo putem interneta, tako da imate priliku sudjelovati  neovisno o lokaciji - bez potrebe za dugim putovanjima. Na ovaj način želimo vam u budućnosti pružiti još bolju podršku.

Informirajte se o trenutnim webinarima u 2021.:

Tema Lužnata peciva Njemački 29.06.2021
Tema Lužnata peciva Engleski 15.07.2021
Tema Pir 1. dio Njemački 20.07.2021
Tema Pir 2. dio Njemački 27.07.2021
Tema Pir 1. dio Engleski 22.07.2021
Tema Pir 2. dio Engleski 29.07.2021
Tema Prženi pekarski proizvodi Njemački 24.08.2021
Tema Prženi pekarski proizvodi Engleski 26.08.2021