Proizvodi bez glutena

SINGLUPLUS MAIZE GLUTEN-FREE

Pakiranje: 12,5 kg
Doziranje: 100 %

Gotova mješavina za izradu kukuruznog kruha bez glutena

12,5 kg
100 %