Čokolade

DARK CHOCOLATE IVORY COAST 55%

Pakiranje: 2,5 kg
Doziranje: 100 %

Tamna čokolada s minimalno 55% kakaovih dijelova

2,5 kg
100 %