Vino

Proizvodnja vina i prerada voća

Već više od 20 godina, u suradnji s uglednim svjetskim proizvođačem AEB, Brescia, Italija, IREKS AROMA uspješno uvodi nova tehnološka dostignuća u proizvodnji vina, voćnih vina i rakija te pri preradi voća u sokove i koncentrate.

Primjena slijedećih pomoćnih sredstava omogućava tehnološki jednostavniju, kvalitetniju i ekonomičniju proizvodnju:

  • pektolitički, amilolitički i celulolički enzimi
  • odabrani aktivni vinski kvasci
  • odabrane kulture bakterija
  • aktivatori vrenja i hrana za kvasce i bakterije
  • sredstva za stabilizaciju mirisa, boje i arome
  • sredstva za bistrenje
  • sredstva za filtraciju

Primjenom novih znanstvenih spoznaja stvorena su pomoćna sredstva koja povoljno djeluju na podizanje kvalitete proizvoda.