Prehrambene boje

Prehrambene boje

Prehrambene boje su čiste tvari, koncentrati ekstrakata jestivih sirovina (prirodne boje) i sintetski kemijski spojevi (umjetne boje) poznatog kemijskog sastava.

Boja hrane koju konzumiramo može utjecati na dojam okusa, od slatkog do slanog. Dodaju se u malim količinama za bojanje namirnica (piće, hrana, lijekovi...) iz sljedećih razloga:

  • čine hranu privlačnijom
  • daju boju proizvodu ako je bezbojan
  • Nadoknađuje gubitak boje uslijed termičke obrade, mogućeg izlaganja sunčevim zrakama, promjene u temperaturi prilikom transporta i skladištenja
  • Poboljšava prirodnu boju proizvodu
  • Pomaže potrošačima razlikovati proizvode čim ih vide, poput slatkiša ili lijekova

Upotrebom prehrambenih boja ne mijenjaju se ostala svojstva proizvoda.

Sve naše boje su u praškastom obliku i topive u vodi!

Prirodne prehrambene boje:

Carmin, Caramel, Chlorophyll, Kurkumin, Beta caroten, Riboflavin i dr.

Umjetne prehrambene boje:

Tatrazine E102, Quinoline yellow E104, Sunset yellow E110, Azorubin E122, Amaranth E123, Cochineal red A E124, Erythrosine E127, Indigotine E132, Patent blue E131, Brilliant black E151

Navedene su osnovne prehrambene boje. U ponudi imamo više nijansi boja, koje se dobiju miješanjem osnovnih boja.