Meso

Soli za salamurenje mesa

Soli za salamurenje mesa najvažniji su dodatak za proizvodnju mesnih proizvoda. Isporučuju se u obliku finih bijelih kristalića i lako su topljive u vodi.

Osim svojih izuzetnih konzervirajućih svojstava, zbog inhibicije rasta raznih vrsta bakterija, kao što su: salmonele, stafilokoki, listerije, klostridije te posebno vrste clostridium botulinum, utječu i na postizanje poželjne stabilne boje, karakterističnog okusa i mirisa salamurenih proizvoda te smanjuju oksidativne promjene na mastima.

Produkte

EXTRA NITRITNA SOL

Smjesa za brzo salamurenje mesa

Doziranje: Maksimalno 2,5 %  |  5 kg

KRUPNA NITRITNA SOL AGRO

Dodatak za salamurenje mesa suhim ili vlažnim postupkom

Doziranje: Maksimalno 2,5 %  |  40 kg

NITRITNA SOL

Kamena – sadrži 0,6 % natrijevog nitrita

Doziranje: 0,6 - 2,5 %  |  25 kg

PARMA SALE 0,9 %

Krupna nitritna sol (morska) za salamurenje komadnog mesa – s kostima i bez kostiju

Doziranje: Prema potrebi  |  25 kg