Arome za stočnu hranu

Arome u proizvodnji hrane za životinje

Za ovaj program razvili smo i ispitali u praksi različite proizvode, koji se primjenjuju u uzgoju stoke:

  • Arome
    povećavaju ješnost i osiguravaju bolju konverziju hrane
  • Mliječne zamjenice
    omogućavaju rano odbijanje mladunčadi od sisanja, a bez nepoželjnih bioloških učinaka
  • Dodaci za prihranu pčela
    sadrže pravo bogatstvo hranjivih sastojaka nužnih za razvoj pčelinjih zajednica.