EU Privacy Info

Informacije prema Opći uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

Veseli nas Vaše zanimanje za naše poduzeće i naše proizvode i usluge, te želimo da se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici osjećate također kao poslovni partner sigurno i u pogledu zaštite Vaših osobnih podataka.

Zaštita Vaših podataka je naša briga.

Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za nas je poštivanje zakona o zaštiti podataka samo po sebi razumljivo.

Želimo da znate kada i koje podatke uzimamo i obrađujemo, te kako ih koristimo. Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju da se propisi o zaštiti podataka poštuju s naše strane, kao i od strane vanjskih pružatelja usluge.

Sljedeće informacije usmjerene su na naše kupce kao i dobavljače, davateljima usluga i ostalim poslovnim partnerima.

Informacije u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

- Prikupljanje osobnih podataka dobivene od ispitanika -

Identitet odgovorne osobe

IREKS AROMA d.o.o.
Trešnjevka 24
10450 Jastrebarsko

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Odgovorni službenik za zaštitu podataka je dostupan pod:

Službenik za zaštitu podataka društva
IREKS AROMA d.o.o.
Trešnjevka 24
10450 Jastrebarsko
ključna riječ zaštita podataka
ili ireks@ireks-aroma.hr

Kategorija i izvor podataka

U sklopu poslovnih odnosa s našim kupcima obrađujemo njihove adrese, podatke o identifikaciji i sadržaj ugovora kao i prodajne brojke. Tu spadaju i osobni podaci kao što su ime, adresa, E-mail adresa, broj telefona/faksa, datum rođenja, PDV-ID kao i po potrebi mjesto rođenja, državljanstvo i podaci o osobnoj iskaznici.

Svrha obrade i pravna osnova

Obrada se obavlja u svrhu jasne identifikacije kupca kao i za započinjanje, izvršavanje, upravljanje i obrade ugovora, procjene kreditne sposobnosti i sigurnosti, briga o kupcima, sastavljanje računa / odobrenja, upravljanje i provođenje potraživanja, pridržavanje zakonskih propisa. Prilikom obrade djelomično koristimo obrađivače naloga. Zakonska osnova je članak 6. stavka 1 b) i c) GDPR.

Daljnja obrada gore navedenih podataka slijedi k tome i radi čuvanja opravdanih vlastitih interesa ili treće strane u svrhu bolje obrade tržišta, za analize distribucije, za kontrolu prodaje, za izračun provizije naših prodajnih suradnika, za odlučivanja o mjerama marketinga / prodaje, za istraživanje tržišta i podršku kupaca, za provjeru vjerodostojnosti ukupnih izvještaja o prodanoj robi i po potrebi za provjeru i obračunavanje kondicija. Zakonska osnova je članak 6. stavka 1 f) GDPR.

Kategorije primatelja podataka

a) Grupacija poduzeća

Zadatke iz ovih informacija djelomično obavlja središnje društvo IREKS GmbH kao pružatelj usluga obrade podataka za društva povezana s društvom IREKS GmbH u smislu članka 15. Zakona o dionicama, koja u tu svrhu prosljeđuju podatke društvu IREKS GmbH.

Zadatke iz ovih informacije djelomično obavlja društvo IREKS AROMA d.o.o. za poduzeća povezana s društvom IREKS AROMA d.o.o. koja prosljeđuju podatke društvu IREKS AROMA d.o.o. u tu svrhu. To je, primjerice, IREKS D.O.O..

b) Ostali primatelji

Osobni podaci se također mogu prenijeti trećim osobama u skladu s GDPR, npr. nadležnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza prijave informacija.

Trajanje pohrane podataka

Pohranjujemo podatke za vrijeme trajanja bilo kakvog poslovnog odnosa s kupcem i do isteka roka zastare eventualnih prava koja proizlaze iz tog odnosa i zakonske obveze pohrane podataka.

Prava na zaštitu podataka ispitanika

Imate pravo na sljedeća prava iz članka 15. do 22. GDPR ako su ispunjeni zakonski uvjeti: pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka. Nadalje, prema članku 14. stavka 2. točki c) u vezi s člankom 21. GDPR imate pravo na prigovor na obradu koji se temelji na članak 6. stavka 1. točke (f) GDPR.

Pravo žalbe

Prema članku 77. GDPR imate pravo podnijeti žalbu našem nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka protupravna.

Informacije u skladu s člankom 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

- Prikupljanje osobnih podataka ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika -

Identitet odgovorne osobe

IREKS AROMA d.o.o.
Trešnjevka 24
10450 Jastrebarsko

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Odgovorni službenik za zaštitu podataka je dostupan pod:

Službenik za zaštitu podataka društva
IREKS AROMA d.o.o.
Trešnjevka 24
10450 Jastrebarsko
ključna riječ zaštita podataka
ili ireks@ireks-aroma.hr

Kategorija i izvor podataka

Od naših poslovnih partnera (voditelja prodaje ili distributera proizvoda koje nudimo) redovito ili na zahtjev dobivamo obavijest o tome koji od njihovih kupaca je kupio naše proizvode i u kojoj količini. Pritom se prosljeđuju glavni podaci o kupcu (naziv tvrtke / ime kupca, adresa, korisnički ID, eventualni podaci o kontaktima poduzeća) kao i podaci o prodaji, kao što su ID proizvoda, naziv proizvoda i količina proizvoda odgovarajućeg trgovačkog partnera koji su isporučeni kupcu tijekom relevantnog razdoblja. U slučaju organiziranih kupaca takvo se prosljeđivanje podataka obavlja putem središnjih ureda.

Svrha obrade i pravna osnova

Obrađujemo gore navedene podatke o kupcima kako bismo stvorili provjerenu, jasnu i aktualnu bazu podataka o prodajnim mjestima kao osnovu za postupke obrade podataka opisane u nastavku. One se s jedne strane provode radi koordinacije terenskih posjeta između nas, trgovačkog partnera i Vas kao korisnika naših proizvoda, kao i za evidentiranje, obračun i provedbu ugovora koji su eventualno sklopljeni između prodajnog agenta i nas ili kupca u vezi s kupnjom naših proizvoda tj. za procjenu profitabilnosti poslovnog odnosa.

S druge strane, podaci se prikupljaju u svrhu boljeg tržišnog plasmana, analize distribucije, upravljanja prodajom, obračunavanje bonusa našeg prodajnog osoblja, odlučivanja o mjerama marketinga / prodaje, istraživanja tržišta i podrške kupcima, provjeru vjerodostojnosti ukupnih izvještaja o prodaji te ako je to potrebno za provjeru i obračun uvjeta.

Pravna osnova je članak 6. stavka 1. točka b) odnosno f) GDPR, budući da je prikupljanje, pohrana i obrada potrebna za ispunjavanje našeg ugovora s trgovcima i kupcima. Daljnja obrada podataka također je opravdana u skladu s člankom 6. stavka 1. (f) GDPR, jer je to potrebno za zaštitu legitimnih vlastitih interesa ili interesa treće strane.

Kategorije primatelja podataka

a) Grupacija poduzeća

Zadatke iz ovih informacija djelomično obavlja središnje društvo IREKS GmbH kao pružatelj usluga obrade podataka za društva povezana s društvom IREKS GmbH u smislu članka 15. Zakona o dionicama, koja u tu svrhu prosljeđuju podatke društvu IREKS GmbH.

Zadatke iz ovih informacije djelomično obavlja društvo IREKS AROMA d.o.o. za poduzeća povezana s društvom IREKS AROMA d.o.o. koja prosljeđuju podatke društvu IREKS AROMA d.o.o. u tu svrhu. To je, primjerice, IREKS D.O.O..

b) Ostali primatelji

Osobni podaci se također mogu prenijeti trećim osobama u skladu s GDPR, npr. nadležnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza prijave informacija.

Trajanje pohrane podataka

Pohranjujemo podatke za vrijeme trajanja bilo kakvog poslovnog odnosa s kupcem i do isteka roka zastare eventualnih prava koja proizlaze iz tog odnosa i zakonske obveze pohrane podataka.

Prava na zaštitu podataka ispitanika

Imate pravo na sljedeća prava iz članka 15. do 22. GDPR ako su ispunjeni zakonski uvjeti: pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka. Nadalje, prema članku 14. stavki 2. točki c) u vezi s člankom 21. GDPR imate pravo na prigovor na obradu koji se temelji na članak 6. stavka 1. točke (f) GDPR.

Pravo žalbe

Prema članku 77. GDPR imate pravo podnijeti žalbu našem nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka protupravna.


Zadnja aktualizacija: svibanj 2018