Iz prirode najbolje
Usluga -
izraz pravog partnerstva
Ireks

Sveobuhvatna usluga: uvijek na raspolaganju

Kupci IREKS-a imaju koristi od sveobuhvatnog paketa usluga. Zahvaljujući našoj jakoj terenskoj službi, globalnoj mreži partnerskih društava, atraktivnim tečajevima i seminarima, kreativnim marketinškim i prodajnim koncepcijama te višestrukoj podršci u svim pitanjima vezanima uz pekarstvo, stojimo na raspolaganju pekarnicama diljem svijeta.

Zašto je optimalna briga za naše kupce tako važna?

Jer smo uvjereni da su pekarnice koje su najbolje pripremljene za budućnost one koje

  • učestalo imaju dobre ideje i stoga razvijaju vlastiti profil.
  • imaju na raspolaganju učinkovite procese.
  • peku i prodaju kvalitetu.

Tome bismo voljeli doprinijeti. I zato IREKS svakodnevno stoji na raspolaganju klijentima pružajući savjete i pomoć - jer, napredak je uvijek veći kad se udruže snage!

Naš paket usluga: