Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj tko je i sam siguran
Ireks
Hrvatski> KVALITETA> Sustav HACCP

Sustav HACCP:
sustavan i na rizike osjetljiv nadzor kvalitete

Metodom „Analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka" (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) bilježe se i opisuju sve mjere za sustavan i na rizike osjetljiv nadzor kvalitete u svim fazama proizvodnje. To je središnji interes koji se oduvijek ozbiljno shvaćao u IREKS-u.

Sustav HACCP za proizvodnju mješavina za pekarstvo u IREKS-u stupio je na snagu 1996. godine.

Sustav HACCP predstavlja sustavnu metodu prepoznavanja svih kritičnih točaka, tj. opasnih postupaka ili koraka proizvodnje u našem procesu proizvodnje hrane te način njihove provjere i nadzora kako bi se opasnosti po zdravlje kupaca svele na najmanju moguću mjeru.

Ove opasnosti mogu biti biološke prirode (primjerice mikroorganizmi), kemijske prirode (primjerice ostaci pesticida, teških metala) ili fizičke prirode (primjerice kamenje, staklo, ostala strana tijela). U IREKS-u su uspostavljene procedure za rješavanje svake pojedine kritične točke kako bi se eliminirala opasnost za proizvod, pa tako i za kupca.

Sustavom HACCP pokazujemo našim kupcima da proizvodimo svoje proizvode iznimno pažljivo i činimo sve što je u našoj moći da proizvedemo visokokvalitetne i sigurne namirnice.