Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj tko je i sam siguran
Ireks
Hrvatski> KVALITETA> Sigurnost sirovina

Kvaliteta proizvoda počinje sa sirovinom

U IREKS-u se sve sirovine podvrgavaju intenzivnom nadzoru. Naš laboratorij za analizu rezidua posebno je zaslužan za pronalaženje najmanjih ostataka teških metala i pesticida.

Samo onaj koji koristi najbolje sirovine može proizvesti prvoklasne pekarske dodatke. Iz tog razloga, kvaliteta i sigurnost svih komponenata koje se koriste u IREKS-u iznimno su važni.

Sve se sirovine podvrgavaju intenzivnom i sustavnom nadzoru kvalitete u našem laboratoriju. Isti strogi kriteriji primjenjuju se na sirovine koje sami proizvodimo.

Da bismo ispunili ovaj zahtjev, IREKS ima laboratorije za ispitivanje hrane na lokacijama u cijelom svijetu, no onaj u Kulmbachu poprilično je poseban:

Posrijedi je laboratorij za analizu rezidua, odnosno tvari u tragovima. Tehnička oprema i njezine izvedbene mogućnosti daleko nadilaze zakonske propise i standarde koji uobičajeno vrijede unutar sektora. Opremljen najmodernijim uređajima i postupcima mjerenja, ovaj laboratorij omogućuje nadzor svih sirovina uz visoku preciznost. U sirovinama se mogu pronaći vrlo male koncentracije teških metala i pesticida - do čak 1 grama na 1.000,00 tona sirovine.

To nam omogućuje da još pažljivije odabiremo sirovine i koristimo proizvode najviše razine čistoće - kako bi kupci IREKS-a mogli biti potpuno sigurni.