Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj tko je i sam siguran
Ireks
Hrvatski> KVALITETA> Politika upravljanja okolišem IREKS AROME

Politika upravljanja okolišem IREKS AROME

Poslovanje uz maksimalno očuvanje okoliša naša je trajna obveza

IREKS AROMA d.o.o kao društveno odgovorna tvrtka temelji svoje poslovanje na jasnim načelima zaštite okoliša i održivog razvoja. Kontinuirano poboljšavamo odnos prema okolišu podizanjem svijesti, stručnosti i kompetentnosti naših zaposlenika, koji svojim radom nezaobilazno utječu na kvalitetu okoliša i time direktno pridonose povećanju razine kvalitete života kao temeljne vrijednosti današnjeg društva.

Naša je vizija sprečavanje onečišćenja kontinuiranim ispunjavanjem zakonskih zahtjeva

Uprava tvrtke ovom Politikom upravljanja okolišem obvezuje se na poslovanje u skladu sa zakonskim zahtjevima, u cilju očuvanja okoliša te njegovog trajnog poboljšavanja. Održavanje stalnog nadzora nad štetnim emisijama, zaštita voda, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada, odabir maksimalno ekološki prihvatljivih pakirnih i ostalih materijala te poticanje na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa glavne su odrednice smanjenja negativnog utjecaja tvrtke na okoliš.

Misija

Proizvoditi maksimalno kvalitetno uz maksimalno očuvanje i brigu za okoliš!

Briga o kvaliteti za nas završava tek nakon što kupac obradi naš proizvod i samo ako je posve zadovoljan našom robom i uslugama.

Ovdje možete vidjeti našu politiku upravljanja okolišem:

Politika upravljanja okolišem