Iz prirode najbolje
Raznolikost i užitak
uvijek u novim dimenzijama
Ireks

Najčešća pitanja

Kada su ljudi počeli koristiti arome u proizvodnji krmiva?

Zašto koristiti arome u proizvodnji stočne hrane?

Koju aromu koristiti za koju krmnu smjesu?

Koliki su troškovi uporabe aroma u stočnoj hrani?

Kakve financijske koristi postižemo uporabom aromatizirane hrane?

Kako kontrolirati miris?

Kakvi su odnosi između okusa i mirisa u aromi za krmiva?

Kako povećati prihvatljivost stočne hrane?

Utječu li arome u krmivu na miris mesa, mlijeka i jaja?

Kako arome djeluju na mliječne krave?

Kako arome utječu na ponašanje životinja?

Jesu li arome toksične?

Služe li arome za prikrivanje jeftinih sirovina?

Služe li arome za prikrivanje neispravnih sirovina?