Iz prirode najbolje
Raznolikost i užitak
uvijek u novim dimenzijama
Ireks

Mliječne zamjenice

Mliječne zamjenice upotrebljavaju se kao izvor proteina visoke hranjive vrijednosti i lako probavljiv ukusan dodatak u proizvodnji stočne hrane. Sadržaj mineralnih tvari podešen je prema optimalnim potrebama i preporukama za ovu vrstu proizvoda.


Prednosti uporabe mliječnih zamjenica

  • Ukusno i lako probavljivo
  • Smanjenje mortaliteta životinja
  • Smanjenje proljeva
  • Povećanje prirasta i iskorištenja hrane
  • Zdrave i živahne životinje


Vrste mliječnih zamjenica

ANILAT 10

Mliječna zamjena u proizvodnji stočne hrane za odojke
Doziranje: 10 - 40 %  |  10 kg   |  25 kg

ANILAT 26 T

Mliječna zamjena u proizvodnji stočne hrane za svinje
Doziranje: 5 - 10 %  |  10 kg   |  25 kg