Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj tko je i sam siguran
Ireks
Hrvatski> KVALITETA> Kvaliteta IREKS AROME

Upravljanje kvalitetom u IREKS AROMI

IREKS AROMA vodi brigu o kvaliteti i sigurnosti proizvoda u svim fazama razvoja, proizvodnje i prodaje odnosno distribucije. Temeljna smjernica rada tvrtke je proizvodnja visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka – HACCP i na načelima upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša.

Upravljanje kvalitetom

Široka paleta proizvoda kao što su poboljšivačii mješavine za pekarske i slastičarske proizvode, aditivi i mješavine za mesne prerađevine, prehrambene arome i boje, dodaci za stočnu hranu, mirisi i eterična ulja pod stalnim su nadzorom kvalitete što nam omogućuje da jamčimo vrhunske i sigurne proizvode.

Politika kvalitete i sigurnosti hrane


Certifikacijska shema sigurnosti hrane FSSC 22000 IREKS AROMA

Certifikat obuhvaća proizvodnju aditiva i mješavina za pekarstvo, slastičarstvo, mesnu industriju, kao i proizvodnju biljnih ekstrakata, aroma, prehrambenih boja te dodataka za hranu za životinje.

FSSC 22000 jedan je od najzahtjevnijih sustava osiguranja sigurnosti hrane. Shema kombinira preduvjetne programe (PRP-i) neophodne za održavanje higijenskog okruženja kroz cijeli proces proizvodnje s operativnim preduvjetnim programom (o-PRP) pomoću kojeg se osigurava kontrola svih kontrolnih točaka utvrđenih analizom opasnosti.

Cilj uvođenja certifikacijske sheme FSSC 22000 je postavljanje visoke razine kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, kao i ocjenjivanje sposobnosti organizacije kako bi odgovorila na sve zahtjeve tržišta.

Certifikacijska shema FSSC 22000


Certifikat ISO 9001:2015 IREKS AROMA

Sustav upravljanja kvalitete u skladu s normom ISO 9001 uveden je i certificiran 2001 godine kao vidljiv dokaz prihvaćanja suvremenih trendova, te dograđivan prema razvoju norme.

Cilj nam je stalno unapređivati i poboljšavati sve aspekte poslovne uspješnosti što je i definirano našom Politikom kvalitete kao osnovnim dokumentom sustava upravljanja kvalitetom.

Certifikat ISO 9001_hvratski Certifikat ISO 9001_english


Certifikat ISO 14001:2015 IREKS AROMA

Cjelokupan proces, od razvoja preko proizvodnje i distribucije, usklađen je sa sustavom upravljanja okolišem.

Održavanje stalnog nadzora nad štetnim emisijama, zaštita voda, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada, maksimalan odabir ekološki prihvatljivih materijala te poticanje na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa glavne su odrednice sprečavanja onečišćenja okoliša i njegovog trajnog poboljšanja.

Certifikat ISO 14001_hvratski Certifikat ISO 14001_english

Certifikacijska shema FSSC 22000

Certifikat ISO 9001:2015

Certifikat ISO 14001:2015