Iz prirode najbolje
Raznolikost i užitak
uvijek u novim dimenzijama
Ireks
Hrvatski> PROIZVODI> Meso i mesne prerađevine> Dodaci za proizvodnju mesnih proizvoda na osnovi citrata bez fosfata

Dodaci za proizvodnju mesnih proizvoda na osnovi citrata bez fosfata

Dodaci za poboljšanje strukture i konzistencije proizvoda te za brzo oblikovanje i stabilizaciju boje.

Osnovni sastojak ove grupe dodataka su citrati koji pored svog antioksidacijskog djelovanja utječu i na povećanje sposobnosti vezivanja vode salamurenog mesa. Citrati mogu djelomično zamijeniti ulogu fosfata u procesu salamurenja mesa.

MIOCITRAT

Dodatak za proizvode od mljevenog mesa (održavanje svježine i rahlosti mesa)
Doziranje: 0,5 %  |  12,5 kg

MIOCITRAT HVS

Dodatak za vlažno salamurenje mesa postupcima injektiranja ili tambliranja. Naročito pogodan za pripremu mariniranog i paniranog mesa za, tzv. „convenience program“.
Doziranje: 0,5 %  |  12,5 kg

MIOCITRAT HVS PLUS

Dodatak za vlažno salamurenje mesa, te za brzo formiranje i stabiliziranje boje salamurenog mesa
Doziranje: 2 %  |  20 kg

MIOCITRAT K

Dodatak za proizvodnju obarenih i polutrajnih kobasica
Doziranje: 0,5 - 1,0 %  |  12,5 kg

MIOCITRAT VS

Dodatak za vlažno salamurenje mesa postupcima injektiranja ili tambliranja
Doziranje: 0,5 %  |  12,5 kg