Iz prirode najbolje
Raznolikost i užitak
uvijek u novim dimenzijama
Ireks
Hrvatski> PROIZVODI> Meso i mesne prerađevine> Dodaci za formiranje i stabilizaciju boje mesnih proizvoda

Dodaci za formiranje i stabilizaciju boje mesnih proizvoda

Dodaci koji se u preradi mesa upotrebljavaju za razvijanje i stabilizaciju boje salamurenog mesa za proizvodnju kobasica, proizvoda od usitnjenog i fino usitnjenog mesa te u postupcima vlažnog salamurenja mesa.

Osnovni sastojak je antioksidans na bazi askorbinske kiseline za brze postupke, odnosno natrijeva sol askorbinske kiseline za dugotrajnije postupke. Askorbinska kiselina svojim reducirajućim djelovanjem utječe na smanjenje nitrita u postupku salamurenja, odnosno osigurava nastanak NO-pigmenta koji daje poželjnu ružičastu boju salamurenom mesu.

Na bržu, potpuniju i ravnomjerniju razgradnju nitrita utječu i niže pH vrijednosti proizvoda od mesa. Stoga su u recepturu dodataka ugrađene smjesa šećera (monosaharida i disaharida) i prehrambena organska kiselina koje osiguravaju da u određenoj fazi postupka dođe do pada pH vrijednosti i brže razgradnje nitrita.

MIOCOLOR

Dodatak za polutrajne kobasice
Doziranje: 0,3 – 0,5 %  |  12,5 kg

MIOCOLOR VS

Dodatak za razvijanje i stabilizaciju boje salamurenog mesa
Doziranje: 0,1 – 0,35 %  |  12,5 kg

MIOCOLOR VS PREMIUM

Dodatak za razvijanje i stabilizaciju boje salamurenog mesa
Doziranje: 0,3 – 0,5 %  |  25 kg