Iz prirode najbolje
Sigurnost može pružiti
samo onaj tko je i sam siguran
Ireks
Hrvatski> KVALITETA> Što je FSSC 22000

Što je FSSC 22000?

FSSC 22000 je jedan od najzahtjevnijih sustava osiguranja sigurnosti hrane.

FSSC 22000 je certifikacijska shema izrađena od strane Fondacije za certifikaciju prehrambene sigurnosti sa sjedištem u Nizozemskoj, objavljena je i odobrena 2009. godine od strane GFSI-ja (Global Food Safety Initiative) kao odgovor na potrebe međunarodnog poslovanja s hranom za neovisnom, ISO baziranoj shemi za certifikaciju sigurnosti hrane. FSSC 22000 obuhvaća ključne zahtjeve mnogih postojećih normi i programa, kao što su: GMP, HACCP, BRC, IFS te osigurava uvjete za plasman proizvoda u svjetske trgovačke lance.

FSSC 22000:2010 se temelji na postojećoj međunarodno prepoznatoj normi upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, tehničkim specifikacijama ISO/TS 22002 - 1:2009 (ili ekvivalent PAS 220) i ISO/TS 22003. Shema kombinira preduvjetne programe (PRP-i) neophodne za održavanje higijenskog okruženja kroz cijeli proces proizvodnje hrane s operativnim preduvjetnim programom (PRP) pomoću kojeg se osigurava kontrola svih kontrolnih točaka utvrđenih analizom opasnosti.


Tehnička specifikacija ISO TS 22002-1:2009 se temelji na PAS 220, objavljenog u listopadu 2008. od strane Britanskog instituta za standardizaciju (BSI) i navodi 18 preduvjeta za certifikaciju (PRP-i):

 • Konstrukcija i izgled zgrada
 • Izgled i raspored radnih prostorija
 • Infrastruktura – zrak, voda, energija
 • Odlaganje otpada
 • Primjerenost opreme, čišćenje i održavanje
 • Upravljanje nabavljenim materijalima
 • Mjere za prevenciju, kontrolu i detekciju fizičke, mikrobiološke i alergološke kontaminacije
 • Čišćenje i sanitizacija
 • Suzbijanje štetnika
 • Higijena osoblja
 • Dorada
 • Postupci za povlačenje i opoziv proizvoda
 • Skladištenje
 • Informacije o proizvodu/informiranje kupaca
 • Zaštita hrane, bio-opreznost i bio-terorizam


FSSC 22000 certifikat vrijedi tri godine, a svake godine se provodi redoviti nadzor. Certifikacija se sastoji od predaudita i audita, a svake tri godine provodi se postupak recertifikacije.